Otwarte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

Zapraszamy do udziału w otwartym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców, które odbędzie się 21 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW – ul. Ciszewskiego 6, 02-766 Warszawa).

Celem otwartych obrad jest umożliwienie integracji społeczności młodych naukowców, wzmocnienie jej podmiotowości w środowisku akademickim, a także zacieśnianie współpracy w ramach sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględniając powyższy cel, spotkanie będzie okazją do stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla ogółu środowiska akademickiego w przedmiocie rozmów dot. roli młodych naukowców w polskiej nauce.