Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabory w dwóch konkursach: OPUS 23 oraz PRELUDIUM 21.

OPUS 23 jest to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie NCN dot. konkursu OPUS 23.

PRELUDIUM 21 jest to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie NCN dot. konkursu PRELUDIUM 21.

Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy w systemie ZSUN/OSF do dnia 8.06.2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Dziki-Michalska,
e-mail: , tel.: 081 445 69-70