27 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Biokosmetologii. Pracownia zlokalizowana jest w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 31.

Galeria zdjęć
Zobacz

W wydarzeniu, któremu przewodniczył Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej prof. dr hab. Tomasz Mieczan, wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska, Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej prof. dr hab. Bożena Denisow, Dyrektor Centrum Nauki mgr Izabela Czaja-Banasiak, ks. Mariusz Nakonieczny, duszpasterz akademicki UP w Lublinie oraz przedstawiciele rady programowej dla kierunku biokosmetologia: dr hab. inż. Zbigniew Kobus, prof. uczelni i dr Katarzyna Rubinowska.

Pracownia została stworzona dla potrzeb kierunku Biokosmetologia realizowanego na Wydziale Biologii Środowiskowej.

Powstała dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”  (projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) oraz dzięki środkom własnym Uniwersytetu i Wydziału Biologii Środowiskowej.

Jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w biokosmetologii i kosmetologii estetycznej: fotele kosmetyczne, urządzenia do diagnostyki skóry i włosów, aparaturę do pielęgnacji skóry i wykonywania różnego rodzaju peelingów, np. kawitacyjnych, mezoterapii, mikrodermabrazji, infuzji tlenowej, aparat do nawilżania skóry. Studenci mogą także korzystać ze sprzętów przeznaczonych do nauki wizażu: mobilnych luster, specjalnego oświetlenia, ram do analizy kolorystycznej, sprzętu do manicure i pedicure.

Powstanie Pracowni Biokosmetologii stwarza doskonałe warunki do kształcenia studentów, w tym zdobycia wielu umiejętności praktycznych, dzięki którym studenci będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

W trakcie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk złożył podziękowania zespołowi pracowników, którzy włożyli ogromny wkład w powstanie Pracowni: prof. dr hab. Bożenie Denisow, dr hab. Mirosławie Chwil, prof. uczelni, dr. Michałowi Niedźwieckiemu oraz dr Katarzynie Rubinowskiej. W swoim przemówieniu podkreślił, że ważne jest pozyskiwanie środków finansowych, ale równie ważne jest właściwe ich wykorzystanie. Nowo otwarta Pracownia Biokosmetologii jest tego doskonałym przykładem.

Biokosmetologia jest kierunkiem unikatowym (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedyną uczelnią w Polsce, która go realizuje) i cieszy się ogromną popularnością.

Prowadzenie tego kierunku i ciągłe doskonalenie bazy dydaktycznej stwarza możliwość wykształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biokosmetologii.

Realizowany program studiów doskonale wpisuje się w wieloaspektowe wykorzystanie potencjału przyrodniczego i gospodarczego regionu oraz kraju do wytwarzania wysokiej jakości produktów, na które wzrasta zapotrzebowanie w dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki jaką jest produkcja kosmetyków w oparciu o składniki naturalne (roślinne, mineralne). Program kształcenia obejmuje także takie przedmioty jak chemia kosmetyczna, histologia, biologia molekularna z podstawami genetyki, surowce pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego w kosmetyce, endokrynologia, dermatologia pielęgnacyjna, produkcja i technologia kosmetyków, genokosmetyki czy genetyczne podstawy projektowania kosmetyków.

Na zakończenie uroczystości studentki kierunku Bioksometologia rozdały zaproszonym gościom naturalne kosmetyki stworzone w pracowniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA

radio.lublin.pl z dn. 27.10.2021 r.
Zobacz
voxfm.pl z dn. 27.10.2021 r.
Zobacz
dziennikwschodni.pl z dn. 27.10.2021 r.
Zobacz
forumakademickie.pl z dn.28.10.2021 r.
Zobacz