Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do składania wniosków o stypendia podoktoranckie w ramach konkursu MSCA Postdoctoral Fellowships w programie Horyzont Europa.

Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora (do 8 lat po doktoracie). Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Wniosek aplikacyjny przygotowywany jest wspólnie przez zainteresowanego naukowca i organizację przyjmującą, którą może być uniwersytet, instytucja badawcza, przedsiębiorstwo, MŚP lub inna organizacja z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Opiekun z instytucji goszczącej (tzw. supervisor) sprawuje opiekę merytoryczną nad zatrudnionym naukowcem i udziela wsparcia w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych, w tym również odpowiada za kontakty z Agencją Finansującą.

Czas realizacji mobilności może wynosić od 1 do 3 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Termin naboru wniosków upływa 14 września 2022 r.

Osoby poszukujące organizacji goszczącej, bądź chcące pełnić rolę supervisor’a mogą skorzystać z bazy Euraxess (zakładka Jobs & Funding, a następnie: Find Hosting).

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().