Szanowni Państwo, Drodzy Żacy!
W imieniu akademickiej społeczności Lublina i Związku Uczelni Lubelskich, zrzeszającego Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, informujemy, że Lubelskie Dni Kultury Studenckiej nie odbędą się w tradycyjnej formie w maju bieżącego roku. W tym czasie planowane są wydarzenia kulturalne i sportowe na mniejszą skalę.

Trwa wojna w Ukrainie, każdego dnia z niepokojem obserwujemy dramatyczną sytuację u naszych wschodnich sąsiadów, dlatego w geście solidarności oraz z szacunku do ukraińskich studentów i ich rodzin przekładamy organizację masowych imprez odbywających się w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Ich termin i formuła zostaną skonsultowane z przedstawicielami samorządów studenckich poszczególnych uczelni, a organizacją wydarzenia zajmie się specjalna grupa robocza, w składzie której znajdą się także przedstawiciele Gminy Lublin.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie