Oświadczenie o wprowadzeniu limitu mobilności absolwenckich

Szanowni Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

w związku z ograniczonymi już środkami finansowymi z bieżącej umowy Erasmus+ i niższymi niż przewidywano środkami finansowymi przyznanymi Uczelni w kolejnej umowie Erasmus+, uprzejmie informujemy, że limit wniosków o wyjazdy absolwenckie w ramach programu Erasmus+ składanych w Biurze Mobilności Akademickiej od dn. 01.10.2024 zostaje ograniczony do 3 mobilności: w tym 1  mobilności krótkoterminowej (jedynie do krajów programu) oraz 2  mobilności długoterminowych ( do krajów programu oraz  do krajów partnerskich) niezależnie od roku akademickiego, w którym planowany jest wyjazd.

 

Wszelkie zmiany dotyczące tego postanowienia zostały wprowadzone oświadczeniem prawnego przedstawiciela Uczelni dla programu Erasmus+.

 

Biuro Mobilności Akademickiej

Program Erasmus+