Pozostał tydzień, aby zarekrutować się na studia II stopnia. Nie zwlekaj z wyborem – zarejestruj się już dziś!

W obecnym naborze przygotowaliśmy 26 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia oraz jeden kierunek studiów niestacjonarnych: dietetyka.

Wykaz wszystkich dostępnych kierunków w rekrutacji można znaleźć pod linkiem: Wykaz kierunków. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kierunku, wystarczy kliknąć w jego nazwę.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji można znaleźć pod linkiem: Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia należy w terminie do 19 lutego 2023r. dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.up.lublin.pl/ oraz dokonać opłaty za studia.

W przypadku, gdy kandydat wybiera inny kierunek niż ten ukończony na I stopniu, powinien w terminie do 19 lutego 2023r. przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Deklaracje kierunku pokrewnego dostępne są pod linkiem: Deklaracja kierunku pokrewnego

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych rozpoczną pracę od 20 lutego 2023r. w budynku Agro II, sala nr 3 i 4.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lutego 2023r.

Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo z kierunków pokrewnych dodatkowo obowiązuje sprawdzian weryfikujący umiejętności jeździeckie. Więcej szczegółowych informacji dotyczących egzaminu oraz osób z niego zwolnionych można znaleźć pod linkiem: Uchwala-w-sprawie-rekrutacji-nr-….-z-dnia-25.06.2021-2.pdf (up.lublin.pl)

Po zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć komplet dokumentów do właściwej dla wybranego kierunku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz wymaganych dokumentów można sprawdzić pod linkiem: Wymagane dokumenty na studia II stopnia. Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską, kurierem lub dostarczyć je osobiście. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji i Promocji: , tel. 81 445 65 39.