W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechniania się wirusa COVID-19 zmienia się organizacja pracy Centralnego Laboratorium Badawczego. Wejście na teren laboratorium podlega ograniczeniu do odwołania.

Przekazanie próbek do badań
Próbki do badań przyjmowane są za pośrednictwem poczty/kuriera oraz bezpośrednio w laboratorium w godzinach od 8.00 do 15.00. W celu bezpośredniego przekazania próbek do badań proszę o uprzedni kontakt telefoniczny: +48 81 531 97 77. W trosce o Państwa i nasze zdrowie prosimy o dostosowanie się do poleceń osoby przyjmującej próbki.

Korzystanie z aparatury badawczej
Korzystanie z aparatury badawczej i powierzchni laboratoryjnej CLB przez pracowników UP zostaje zawieszone o ile nie wpłynie to na zobowiązania Uczelni względem podmiotów zewnętrznych. W sprawach szczególnych proszę kontaktować się z kierwonikiem CLB.

Konsultacje, projekty badawcze
Zawieszamy do odwołania konsultacje w formie bezpośredniej. Nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach pracy za pośrednictwem poczty mailowej: i pod numerem telefonu +48 81 531 97 77. Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować na adres .

Staże i praktyki
Staże i praktyki zostają zawieszone do odwołania. Jednocześnie informujemy, że prowadzimy przyjęcia na praktyki. Szczegóły proszę uzgadniać drogą mailową lub telefonicznie +48 81 531 97 77.