Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 roku zostaje wprowadzona opłata za wpis do księgi hodowlanej bydła rasy białogrzbietej krów nieposiadających pełnego pochodzenia po rodzicach w kwocie 200 zł netto.