Niezmiernie miło nam poinformować, iż w ramach konkursu OPUS 20 ogłoszonego przez NCN Profesor Katarzyna Ognik, kierownik Katedry Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej przygotowała wraz z konsorcjantami dwa projekty.

Oba projekty zostały bardzo wysoko ocenione przez panel ekspertów NCN i znalazły się w pierwszej dziesiątce listy rankingowej zajmując drugą i siódmą pozycję, co jest wyjątkowym osiagnięciem.
W ramach konkursu OPUS 20- panel NZ9- złożono łącznie 154 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało tylko 28 wniosków. 

Pierwszy projekt pt.: „Łagodzenie niekorzystnych efektów związanych ze spożywaniem diety wysokotłuszczowej poprzez zmianę sposobu żywienia i/lub suplementację różnymi formami chromu” otrzymał dofinansowanie w wysokości  1 641 868,00 zł. Z czego wartość badań prowadzonych na naszym Uniwersytecie wynosi 431 140,00 zł. Projekt znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w składzie:

  1. Lider konsorcjum- Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem projektu prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz ,
  2. Partner konsorcjum- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii- kierownikiem badań ze strony UPL jest prof. dr hab. Katarzyna Ognik.

Drugi projekt pt.:  „Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków” otrzymał dofinansowanie w wysokości:  2 567 880,00 zł. Z czego wartość badań prowadzonych przez nasz Uniwersytet wynosi: 1 439 960,00 zł. Projekt jest na 7. miejscu na liście rankingowej.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w składzie:

  1. Lider konsorcjum- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt;
  2. Partner konsorcjum – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Kierownikiem całego projektu jest prof. dr hab. Jan Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ze strony UPL kierownikiem badań jest prof. dr hab. Katarzyna Ognik z Katedry Biochemii i Toksykologii.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.