8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z tej okazji życzymy wszystkim Bibliotekarzom i Bibliotekarkom
satysfakcji i niegasnącej pasji do pracy w bibliotece uniwersyteckiej.
Wasze zaangażowanie, sumienność i kreatywności sprawia, że możemy mieć
przestrzeń do realizacji celów naukowych, dydaktycznych
i sprawozdawczych, łączącą środowisko akademickie.
Dzięki Wam biblioteka jest miejscem zdobywania wiedzy, pracy i nauki,
ale również odpoczynku i relaksu.
Dziękujemy za to i życzymy sukcesów w realizacji Waszych projektów!

JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, Prof. UPL