Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony 8 maja to okazja, by być wdzięcznym za całą wiedzę, jaką dysponują bibliotekarze. Możemy myśleć, że spędzają cały dzień na katalogowaniu i układaniu książek, a ich zawód jest starodawny i niedostosowany do współczesnego świata, ale bibliotekarze odgrywają znacznie ważniejszą rolę.

Pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są dobrze wykształconymi specjalistami, przygotowanymi do tego, aby służyć pomocą studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni. Bibliotekarze odpowiadają za gromadzenie i utrzymanie zasobów, które muszą być najwyższej jakości, aby wesprzeć prowadzenie badań, zajęć dydaktycznych, naukę,  publikowanie i sprostać wymaganiom komisji akredytacyjnych.

Profesjonalnie przygotowani bibliotekarze pracują ze złożonymi systemami informatycznymi do opracowywania, udostępniania i zabezpieczania zbiorów, dokumentowania dorobku publikacyjnego oraz sprawozdawania w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Ponadto aktywnie uczestniczą w zespołach tworzących nowoczesne systemy m.in.: bazę wiedzy, repozytorium, zintegrowany system biblioteczny, intranet – działalność naukowa.

Chcąc organizować naukowe zasoby, prowadzić zajęcia, wyszukiwać specjalistyczną informację, upowszechniać wiedze nieustannie się kształcą. Ich rola stale ewoluuje, aby dostosować się do nowych technologii i potrzeb społeczności akademickiej.

Świętuj z nami Dzień Bibliotekarzy, którzy zawsze służą pomocą. Każdego dnia w Tygodniu Bibliotek (8-15 maja 2021), za pośrednictwem, strony WWW, portali społecznościowych FB i Instagram będziemy przedstawiali wycinek naszej pracy. Serdecznie zapraszamy do obserwowania profili, odwiedzania biblioteki, a tych którzy jeszcze jej nie znają do zapisania się i korzystania z bogactwa zasobów.