W dniach 15-16 listopada w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, odbyła się w trybie on-line, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne’, zorganizowana pod Honorowym Patronatem JM Rektora UP. Organizatorem konferencji była Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin UP, Polskie Towarzystwo Botaniczne oraz Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

Uroczystego otwarcia Konferencji naukowej dokonali: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Bożena Denisow, Kierownik Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej prof. dr hab. Tomasz Mieczan.

Referaty plenarne wygłosili prof. dr hab. Halina Ekiert (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Katarzyna Dos Santos Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr nauk med. Michał Skoczylas (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) oraz mgr Dominika Chirek, (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz właścicielka firmy Naturalnieproste). Ponadto w trakcie dwudniowych obrad zaprezentowano 32 referaty w dwóch sesjach tematycznych („Źródła i pozyskiwanie surowców” oraz „Substancje biologicznie czynne – analiza i aktywność”), zaprezentowano także 57 posterów.

Celem organizatorów konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemami dotyczącymi pozyskiwania surowców naturalnych, ekstrakcji i analizy substancji biologicznie czynnych dla dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu farmaceutycznego i kosmetologicznego. Zainteresowanie surowcami naturalnymi związane jest ze wzrostem świadomości konsumentów, którzy oczekują produktów wysokiej jakości, opartych o surowce pochodzące z ekologicznych źródeł.

Konferencja była platformą do wymiany wiedzy i poglądów oraz inspiracją do dalszych działań w zakresie udoskonalania metod pozyskiwania surowców i analizy substancji biologicznie czynnych. Podkreślono, że do ważnych źródeł pozyskiwania surowców roślinnych należy biotechnologiczna metoda in vitro, ale nadal pierwotnym źródłem pozyskiwania surowców są stanowiska naturalne/półnaturalne oraz ogrody botaniczne. Przemysł farmaceutyczny i kosmetologiczny poszukuje głównie składników naturalnych o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, bezpiecznych w stosowaniu. Do istotnych składników roślinnych aplikowanych w preparatach kosmetycznych zaliczyć należy roślinne komórki macierzyste, a do wprowadzenia składników aktywnych oraz regulacji ich uwalniania używane są nanocząstki.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Bożena Denisow