Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Kingi Marii Włodarczyk