Biuro Projektów Międzynarodowych informuje, że nabór wniosków bieżącej edycji konkursu sieci ICT-AGRI-FOOD został wydłużony do 26 września 2022r. do godziny 13:00.

Sieć ICT-AGRI-FOOD realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze i innowacyjne dotyczące przekształcenia europejskich systemów rolno-spożywczych tak, by stawały się one bardziej zrównoważone, elastyczne, przejrzyste i sprawiedliwe.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące jednego z trzech tematów:

  • TOPIC 1 – Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain
  • TOPIC 2 – Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems
  • TOPIC 3 – Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices

Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum międzynarodowe, składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, tj.: Argentyna, Belgia (Flandria), Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania (Andaluzja), Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy.

Budżet dla polskiego zespołu w ramach konsorcjum wynosi max. 200 000 EUR na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Termin składania wniosków upływa 26 września 2022r. o godz. 13:00.

Strona internetowa konkursu udostępnia narzędzie do poszukiwania partnerów (tzw. Matching/Partnering Tool). 

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie internetowej programu.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie lub przygotowaniem oferty współpracy, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().