Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.

 

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.
Z kolei do 11 lutego 2022 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2021/2022. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus .

 

Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.
Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: ceepus@nawa.gov.pl