Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zachęcają do zapoznania się z ofertą stypendiów fundowanych przez rząd Szwajcarii.

 

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne dziedziny.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na oficjalną stronę www programu.

 

Podstawowe informacje:

 • okres: 12 miesięcy
 • ilość: do 4 stypendiów
 • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
 • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

 

Zasady rekrutacji: Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie p. Agnieszka Arzt

 

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską . Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy przesłać do 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

 

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2022 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

 

Dodatkowe uwagi, dotyczące wypełniania wniosków:

 • dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
 • w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
 • dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
 • konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
 • nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
 • nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
 • listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów.
 • należy podpisać formularz aplikacyjny i research plan
 • nie należy używać wzoru Europass cv

 

Biuro Wymiany Akademickiej
tel. 81 445 6236/81 445 6015