23 maja 2021 r. w Belsku Dużym, został odsłonięty pomnik profesora Eberharda Makosza, pasjonata, światowego eksperta sadownictwa i prekursora sadów karłowych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Rektor prof. Krzysztof Kowalczyk, Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni oraz dr Tomasz Lipa, Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii.

Prof. Eberhard Makosz w 1990 r. został prof. nadzwyczajnym Akademii Rolniczej w Lublinie, a profesorem zwyczajnym nauk rolniczych – w 1997 r. Przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, gdzie kierował Katedrą Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, a następnie Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa.

Był autorem ponad 600 publikacji, głównie z zakresu ekonomiki sadownictwa, w tym 55 oryginalnych prac naukowych, podręcznika, 5 książek i 10 broszur o tematyce sadowniczej i szkółkarskiej, 53 doniesień naukowych i ok. 500 artykułów popularnonaukowych. Wypromował 40 magistrów i 9 doktorów.

Prof. Eberhard Makosz to człowiek czynu, wbrew przeciwnościom dbał o dobro polskiego sadownictwa. Swoją energię czerpał ze spotkań z producentami, odbył ich tysiące. Swoją otwartością, bezpośredniością podbijał serca nie tylko sadowników. Prezentował i wdrażał swoje pomysły służące rozwojowi sadownictwa – w latach 80’ i 90’ były to pomysły dość awangardowe. Dostrzegał już wtedy konieczność zmian i dostosowania produkcji do globalnego rynku. Na początku lat 90 zakładał sady wdrożeniowe w całej Polsce.

Profesor Makosz kładł nacisk na zależność nauki i praktyki. Zorganizował ponad 50 ogólnopolskich
i międzynarodowych konferencji i seminariów sadowniczych w Lublinie i w Limanowej, około 1000 szkoleń dla sadowników oraz ponad 30 wyjazdów szkoleniowych do różnych krajów.

Wraz z producentami zwiedził cały sadowniczy świat. Główne ośrodki produkcji sadownicze w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie, Brazylii, Chyle, RPA, Iranie, Chinach, Nowej Zelandii, Japonii.

Jako wieloletni przewodniczący Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK) reprezentował na światowych forach  branżę sadowniczą. Wprowadził Towarzystwo do Światowej Organizacji Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA), zorganizował po raz pierwszy w Polsce 28 Międzynarodowy Kongres Prognosfruit w Lublinie w 2004 r.

Wysoka pozycja polskiego sadownictwa w świecie to zasługa Profesora Eberharda Makosza, za co był wielokrotnie odznaczany i nagradzany: m.in.:

Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz wieloma odznakami regionalnymi, spółdzielczymi i resortowymi.

Miejsce, w którym umiejscowiony został pomnik Profesora Makosza, nie jest przypadkowe, to w największy sad w Europie. W całej Polsce mamy tysiące żywych pomników Profesora. Od Limanowej przez Grójec po Kujawy i Pomorze, od Białej Podlaskiej, Lubelszczyzny przez Sandomierszczyznę po Wrocław, rosną
i owocują – piękne, nowoczesne sady karłowe – żywe pomniki.

Galeria
Zobacz