22 kwietnia 2022 roku Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie byli organizatorami obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Międzynarodowy Dzień Ziemi jest coroczną akcją mającą na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców naszej planety, zaś Organizatorzy poprzez prezentację cyklu wykładów przybliżyli aktualne problemy funkcjonowania świata przyrody i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 roku przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna do której doszło w 1969 roku u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych szacunków, z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło wówczas do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy naftowej, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat.

Wciąż cel obchodów Dnia Ziemi pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie zagrożeń związanych z nadmierną eksploatacją zasobów. W wydarzeniu można było uczestniczyć w formie stacjonarnej (z tej formy korzystali przede wszystkim studenci Wydziału Biologii Środowiskowej) oraz w formie zdalnej.

Transmisja on-line wydarzenia skierowana była głównie do szkół. Z takiej formy udziału skorzystało ponad 20 szkół średnich z województwa lubelskiego oraz ponad 180 indywidualnych słuchaczy. Była to także doskonała okazja do zaprezentowania wkładu pracowników Wydziału w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, a także przedstawienia oferty edukacyjnej ściśle związanej z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.   

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Fot. Wydział Biologii Śrdowiskowej