3 maja 2021 r. na Placu Litewskim odbyły się obchody 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystościach brał udział Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Pod pomnikiem Konstytucji 3 maja kwiaty złożyli przedstawiciele lubelskich instytucji, w tym przedstawiciele Związku Uczelni Lubelskich, do którego należą: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechnika Lubelska. Naszą Uczelnię reprezentował Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. UMCS reprezentowany był przez prorektora ds. ogólnych dra hab. Arkadiusza Berezę, prof. UMCS oraz prorektor ds. studenckich PL dr hab. inż. Paweł Droździel.

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja.

Fot. Bartosz Proll / UMCS