Informujemy, że w ramach „Obchodów 10-lecia Lubelskiej Wyżyny IT” Urząd Miasta Lublin wspólnie z lubelskimi Uczelniami, firmami oraz specjalistami z branży IT przygotował ogromny wachlarz bezpłatnych wydarzeń z zakresu nowych technologii w formie warsztatów, spotkań, wykładów oraz meetupów, które odbędą się w terminie 7-16 listopada m.in. na terenie uczelni, szkół, a także w siedzibach firm IT i nowoczesnych kompleksach konferencyjnych.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji zgłosili następujące warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które zorganizowane będą w budynku CIW:

1) Detekcja i rozpoznawanie obiektów w czasie rzeczywistym – organizatorzy dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni i dr Elżbieta Kubera z Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki (7.11.2022). Tematem warsztatów będzie wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania i lokalizacji obiektów na obrazie.

2) Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej w grafice inżynierskiej – organizator Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod opieką dr hab. Zbigniewa Krzysiaka, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Mechanicznej i Automatyki (10.11.2022). Warsztaty przedstawią zasady wykonywania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem narzędzia rysunkowego w postaci programu AutoCAD.

 

Strona wydarzenia
Zobacz