O łąkach kwietnych dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni dla TVP3 LUBLIN

Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu opowiada o zasadach uprawy i profitach płynących z zakładania łąk kwietnych, dla całego ekosystemu.

materiał filmowy (czas od 03:19, 05:08, 06:46)

"Na wschód od Wisły" z dn. 2.08.2021 r.
Zobacz