W dniach 29–30 czerwca 2021 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w kadencji 2020–2024 i przedstawicieli jednostek zajmujących się finansowaniem nauki. Uczestniczyli w niej dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektor Centrum Nauki mgr Izabela Czaja-Banasiak.

Podczas spotkania rozmawiano o trudnościach związanych z najbliższą ewaluacją jakości działalności naukowej. Prof. Anna Zellma przekazała informacje o planach Komisji Ewaluacji Nauki. Odbyła się również dyskusja na temat finansów szkół wyższych, którą rozpoczął prof. Mirosław Gornowicz, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. O stanie przygotowania systemów informatycznych do najbliższej ewaluacji powiedział Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB. Z tematem realizacji zamówień publicznych w szkołach wyższych i związanych z tym problemach wystąpiła prof. Nina Smolińska, przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej UWM w Olsztynie.

Fot. Janusz Pająk UWM