Dr Damian Zieliński z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa informuje, że egzotyczne gatunki flory i fauny mogą poważnie zakłócać równowagę naszego ekosystemu, a hodowcy powinni pamiętać o czipowaniu swoich podopiecznych.

"Radio Lublin" z dn. 1.09.2021 r. czas od 01:06
Zobacz