Narodowe Centrum Badan i rozwoju ogłasza nowy, rządowy program NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Program obejmuje finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz działania obejmujące przygotowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce.

Do konkursu przyjmowane będą wnioski z oczekiwanym początkowym TRL-em projektu wynoszącym 3. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją TRL 3 osiągany jest w momencie, gdy zostaje przeprowadzony eksperymentalny dowód potwierdzający przyjętą tezę. Wnioski powinny zawierać tezę uargumentowaną badaniami analitycznymi i laboratoryjnymi.

Beneficjentem programu mogą być jednostki naukowe, konsorcja czy przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych grup interesariuszy należą:

  1. Uczelnie wyższe, instytuty, centra badawcze, itp.
  2. Przedsiębiorstwa (w tym przetwórcze oraz producenci żywności) z sektora rolno-spożywczego, twórcy rozwiązań IT, twórcy technologii proekologicznych


Obszary tematyczne projektu:

  1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
  2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
  3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Okres realizacji projektów w ramach umowy wynosi 3 lata dla większości programów NCBR.
W przypadku programu NUTRITECH maksymalny czas realizacji wydłużono do 4 lat

Na realizację programu planuje się przeznaczyć budżet w wysokości 200 mln zł, a okres jego realizacji obejmie lata 2022 – 2032 (w tym: organizacja konkursów, realizacja wyłonionych projektów oraz monitoring i analizę ich efektów w okresie trwałości).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej opisującej projekt.

O uruchomieniu naboru wniosków Dział Nauki będzie Państwa informował w kolejnych komunikatach.