Nowy sposób zgłaszania publikacji do BPP

Od dnia 10 października 2022 r. nastąpi zmiana w sposobie zgłaszania publikacji naukowych do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dotychczas zgłaszanie odbywało się poprzez wysłanie wiadomości mailowej do pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP bądź podczas bezpośrednich spotkań. Dnia 10.10.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 05.10.2022 r. na stronie bazy BPP zostanie udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie osiągnięcia naukowego. Od tego dnia będzie to jedyny sposób zgłaszania publikacji do bazy.

 

Głównym celem formularza jest rezygnacja ze składania oświadczeń w formie papierowej. Dodatkowo umożliwi on podanie obowiązkowych danych o źródłach finansowania publikacji. Aby dodać osiągnięcie naukowe, należy zalogować się danymi do Intranetu, używając logowania Active Directory (nie Office 365)
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją nowego formularza w BPP.

 

Instrukcja zgłaszania publikacji

Film z instrukcją