Wraz z wiosną pojawili się nowonarodzeni mieszkańcy Ośrodka Jeździeckiego Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie . Wzbudzając spotęgowaną radość wszystkich, na ‘zimną Zośkę’, w odstępie 12-godzinnym, przyszła na świat Sofia 20.22 FN (po Duke V.D. Weipolder od Sita De Bleekmeerhoeve po Nianian of Brindister) i Sannah 20.22 FN (po Belloso od Sonya) [Fot. 1-2]. Obydwie klaczki są miniaturowymi kucami szetlandzkimi i co ciekawe, dzięki obecności przy porodzie związanej z kibicowaniem na zawodach jeździeckich, Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej, zyskały w Jej osobie ‘matkę chrzestną’. Nadmieniam, że źrebięta czują się dumne.

Tak generalnie, w Ośrodku Jeździeckim utrzymywane są głównie konie gorącokrwiste, kuce felińskie i miniaturowe kuce szetlandzkie [Fot. 3-5]. Każdy z koni jest użytkowany w dydaktyce, a niektóre dodatkowo w hodowli. Ćwiczenia i praktyki wakacyjne przeznaczone są głównie dla studentów kierunku hipologii i jeździectwa, pielęgnacji zwierząt i animaloterapii, behawiorystyki zwierząt, aktywności fizycznej i agroturystyki kwalifikowanej, zootechniki oraz weterynarii. Konie i kuce pracują zarówno pod siodłem, jak i w zaprzęgu, ale też w woltyżerce lub hipoterapii [Fot. 6-9]. Na pozostałych zajęciach są pielęgnowane, identyfikowane, przygotowywane do rozrodu, bonitowane i oceniane biomechanicznie [Fot. 10-12]. Służą również jako materiał badawczy dla pracowników Katedry Hodowli i Użytkowania Koni oraz dla studentów [Fot. 13].

W ostatnich latach, oprócz wspomnianych miniaturowych kuców szetlandzkich, wyhodowaliśmy siedem kuców felińskich w nowym typie: kuc feliński Maestro 20.19 FN (po Tel Aviw kf od Megalia kf po Grafos kf) ur. 11.04.2019, kuc feliński Marmur 20.19 FN (po Harlem kf od Miss kf po Grafit kf) ur. 23.03.2019, kuc feliński Matapan 20.20 FN (po Ronaldo kf od Miss kf po Grafit kf) ur. 21.06.2020, polski kuc wierzchowy Minnesota 20.20 FN (po Montego VS kuc connemara od Megalia kf po Grafos kf) ur. 08.05.2020, kuc feliński Elvas 20.20 FN (po Coelenhage’s Pays Bas kuc walijski od Eurydyka kf po Apasjonata Aureus kuc walijski) ur. 09.05.2020, polski kuc wierzchowy Enna 20.21 FN (po Cyan holenderska księga stadna koni wierzchowych i kuców od Eurydyka kf po Apasjonata Aureus kuc walijski) ur. 11.06.2021 oraz polski kuc wierzchowy Mexico City 20.21 FN (po Cyan holenderska księga stadna koni wierzchowych i kuców od Megalia kf po Grafos kf) ur. 15.06.2021 [Fot. 14-19]. Ponadto, na świat przyszedł miniaturowy kuc szetlandzki Sisi 20.19 FN (po Duke V.D. Weipolder od Sita De Bleekmeerhoeve po Nianian of Brindister), ur. 08.06.2019 [Fot. 20].

Ośrodek Jeździecki UP w Lublinie posiada, jako jeden z niewielu na Lubelszczyźnie, certyfikację Polskiego Związku Jeździeckiego, co obliguje nas do prowadzenia szkoleń, kursów i egzaminów bezpośrednio lub pośrednio podnoszących kwalifikacje jeździeckie [Fot. 21]. W okresie ostatnich trzech lat byliśmy organizatorami aż 28 tego typu wydarzeń, a w tym m.in. Seminarium licencyjnego dla sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) w konkurencji skoki, Konferencji metodyczno – szkoleniowej PZJ, Egzaminów kwalifikujących na Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ, Podstawowych kursów sędziowskich PZJ w różnych dyscyplinach jeździeckich, Egzaminów na brązową, srebrną i złotą odznakę jeździecką PZJ, Kursów pierwszej pomocy w jeździectwie oraz Egzaminów na odznakę „Jeżdżę konno” PZJ [Fot. 22-23]. Pandemiczne przepisy ograniczyły, ale na szczęście nie zablokowały zupełnie naszych działań na rzecz organizacji zawodów i wystaw hodowlanych. Po dwóch latach przerwy odbyły się XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody. Ponadto, w 2019 roku udało nam się zorganizować Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody, a w 2021 roku VII Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców wraz z I Ogólnopolskim Przeglądem Kuców ‘Felin Pony Stars’ [Fot. 24-27]. Wraz z końmi w OJ mieszkają krowy alpaki, kozy i koty [Fot. 28- 34].

mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr Ewelina Tkaczyk

Fot.1. Miniaturowy kuc szetlandzki Sofia 20.22 FN (po Duke V.D. Weipolder od Sita De Bleekmeerhoeve po Nianian of Brindister) (fot. Anna Wiśniewska)

Fot.2. Miniaturowy kuc szetlandzki Sannah 20.22 FN (po Belloso od Sonya) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.3. Koń gorącokrwisty Kalina (po Berlin Bej m od Kalifornia m po Emir m) (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.4. Kuc feliński Maestro 20.19 FN (po Tel Aviw kf od Megalia kf po Grafos kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.5. Miniaturowe kuce szetlandzkie (fot. Anna Wiśniewska)

Fot.6. Konie podczas zajęć dydaktycznych – przejażdżka w teren (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.7. Konie podczas zajęć dydaktycznych – skoki przez przeszkody (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.8. Konie podczas zajęć dydaktycznych – zaprzęgi konne (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.9. Konie podczas zajęć dydaktycznych – woltyżerka (fot. Marcin Świderski)

Fot.10. Konie podczas zajęć dydaktycznych – szczegółowa pielęgnacja koni (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.11. Konie podczas zajęć dydaktycznych – szczegółowa pielęgnacja koni (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.12. Konie podczas zajęć dydaktycznych – ocena biomechaniczna konia (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.13. Badania naukowe z wykorzystaniem koni dydaktycznych (fot. Izabela Wilk)

Fot.14. Kuc feliński Maestro 20.19 FN (po Tel Aviw kf od Megalia kf po Grafos kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.15. Kuc feliński Marmur 20.19 FN (po Harlem kf od Miss kf po Grafit kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.16. Kuc feliński Matapan 20.20 FN (po Ronaldo kf od Miss kf po Grafit kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.17. Polski kuc wierzchowy Minnesota 20.20 FN (po Montego VS kuc connemara od Megalia kf po Grafos kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.18. Kuc feliński Elvas 20.20 FN (po Coelenhage’s Pays kuc wal. od Eurydyka kf po Apasjonata Aureus kuc wal.) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.19. Polski kuc wierzchowy Enna 20.21 FN (po Cyan holenderska księga stadna koni wierzchowych i kuców od Eurydyka kf po Apasjonata Aureus kuc wal.) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.20. Polski kuc wierzchowy Mexico City 20.21 FN (po Cyan holenderska księga stadna koni wierzchowych i kuców od Megalia kf po Grafos kf) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.21. Miniaturowy kuc szetlandzki Sisi 20.19 FN (po Duke V.D. Weipolder od Sita De Bleekmeerhoeve po Nianian of Brindister) (fot. Patrycja Małysz)

Fot.22. Tablica na stajni Nowator (fot. Anna Wiśniewska)

Fot.23. Egzaminy na brązową, srebrną i złotą odznakę jeździecką PZJ (fot. Elżbieta Wnuk-Pawlak)

Fot.24. Kurs pierwszej pomocy w jeździectwie (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.25. VII Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców wraz z I Ogólnopolskim Przeglądem Kuców ‘Felin Pony Stars’ (fot. Patrycja Małysz)

Fot.26. Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.27. Nagrody dla zawodników (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.28. XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody (własność Katedry Hodowli i Użytkowania Koni)

Fot.29. Alpaki Sid, Kokos i Dyrektor (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.30. Alpaka Daktyl (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.31. Koza Zuzia (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.32. Kozioł Maciuś (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.33. Kozioł anglonubijski Leonek (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.34. Bydło białogrzbiete: Łaja i Łaskotka (fot. Ewelina Tkaczyk)

Fot.35. Koty dachowe (fot. Ewelina Tkaczyk)