Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło przygotowany przez NCBR Rządowy Program Strategiczny „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
  • woda w mieście
  • żegluga śródlądowa

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

niezbędne informacje na stronie programu
Zobacz