Nowy cennik usług bibliotecznych

W związku z wprowadzeniem nowego cennika usług bibliotecznych, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 36 i 37 z dnia 8 marca 2023 r.
Informujemy, że nowe zasady wchodzą z dniem 1 kwietnia 2023 r.

 

Odnośnie powyższych rozporządzeń, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informuje, że do czasu wejścia w życie niniejszych zarządzeń nr 36 i 37, jest możliwość uregulowania wszystkich zobowiązań (zwrot przetrzymanych egzemplarzy, uiszczenie zaległych opłat) na starych zasadach.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny z Wypożyczalnią UP:
wypozyczalnia@up.lublin.pl
tel. 81 445 62 25