W listopadzie 2022 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej została otwarta Pracownia Umiejętności Klinicznych. Wyposażona jest w fantomy różnych zwierząt, za pomocą których studenci weterynarii poszerzą swoje umiejętności kliniczne. Jak podkreśla Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marta Kankofer, geneza fantomów sięga do początków XX w. – kiedy służyły one w nauce akuszerkom. Obecnie na świecie jest blisko sto pracowni weterynaryjnych  z fantomami. Pracownia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest jedyna w naszym kraju. W bogatej ofercie pomocy naukowych mgr inż. Agnieszka Żejma-Szlafka zaprezentowała fantomy do pobierania krwi, intubacji i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

zdjęcia: TVP3 LUBLIN
lublin.tvp.pl, Program "LOGIN: NAUKA" z dn. 25.05.2023 r.
Zobacz