28 czerwca 2023r. odbyła się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz nadania profesor Sabinie Chebotar tytułu Profesora Honorowego.

Rektor i profesor Sabina Chebotar

Uroczystości przewodniczył rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Laudację wygłosiła dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni, natomiast dziekan Wydziału Agrobioinzynierii prof. dr hab. Barbara Kołodziej odczytała treść dyplomu profesora honorowego po łacinie.

Po uroczystym przypięciu epitogium oraz wręczeniu dyplomu, Profesor otrzymała kwiaty od przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”.

Na ręce Profesor Honorowej złożono liczne gratulacje. Głos zabrał m.in. rektor Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Miecznikowa – prof. Wiaczesław Truba, zastępca prezydenta miasta Lublin Mariusz Banach, dziekani Wydziałów UP w Lublinie oraz konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts.


Konsul nawiązując do współpracy Profesor z naszym Uniwersytetem podkreślił jej wagę w obliczu toczącej się wojny, szczególnie podziękował Lublinowi (który określił mianem „miasta ratownika”) oraz wszystkim Polakom, którzy jako pierwsi wyciągnęli pomocną dłoń do uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.


Zwieńczeniem pierwszej części uroczystości był wykład profesor Sabiny Chebotar pt. „DNA Technologies for the Investigation and Conservation of Genetic Resources of Plants”.

W dalszej części przystąpiono do promocji doktorów. Spośród blisko 60, którzy uzyskali stopień doktora, dyplomy osobiście odebrali:

Wydział Agrobioinżynierii:
dr Sylwia Chojnacka, dr Natalia Iwanicka, dr Olimpia Agata Klikocka-Wiśniewska , dr Szymon Roszkowski , dr Hubert Stefan Rusecki, dr Marcin Maciej Siek

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
dr Adam Andrzej Brzana, dr Łukasz Grzegorz Drozd, dr Kamil Jacek Gruszczyński, dr Beata Kaczmarek, dr Paweł Klimiuk, dr Michał Grzegorz Metyk, dr Marcelina Anna Osińska, dr Kinga Weronika Panasiuk- Flak, dr Szymon Porowski, dr Katarzyna Anna Putowska, dr Paweł Wojtaszczyk

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:
dr Anna Danek Majewska, dr Piotr Dziechciarz, dr Dariusz Gugała, dr Marcin Hałabis, dr Mateusz Ossowski, dr Grzegorz Siemiński, dr Malwina Zając

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:
dr Sylwia Monika Barwicka, dr Mikołaj Edgar Kostryco, dr Patrycja Maria Krasowska, dr Małgorzata Barbara Szymańska

Wydział Inżynierii Produkcji:
dr Kinga Borek, dr Sebastian Kamil Kostkowski , dr Marek Robert Milanowski, dr Dorota Monika Sokołowska, dr Alicja Honorata Ziemichód

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:
dr Barbara Chilczuk, dr Monika Czernecka, dr Karolina Ferysiuk, dr Jan Małecki, dr Iwona Niedźwiedź, dr Karolina Nowosad, dr Kamil Toczek

Dyplomy za wyróżniającą się pracę doktorską otrzymali:

dr Sylwia Chojnacka – „Optymalizacja chemicznej regulacji zachwaszczenia w zasiewach kukurydzy (Zea mays L.)” – pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Haliniarz, prof. uczelni.

dr Szymon Roszkowski – „Wykorzystanie karbońskich odpadów wydobywczych do odbudowy i kształtowania właściwości gleb: Strategia w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego” – pod kierunkiem dr hab. Grażyny Żukowskiej, prof. uczelni.

dr Joanna Milena-Trzcińska – „Wpływ ekstensywnego wypasu owiec na stan biologiczny gleb wybranych siedlisk Natura 2000” – pod kierunkiem dr hab. Barbary Futy, prof. uczelni.

dr Łukasz Grzegorz Drozd – „Ocena możliwości wykorzystania olejków eterycznych do redukcji mikrobioty w wybranych produktach wytworzonych z mięsa mielonego” – pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Szkucika i promotora pomocniczego dr Moniki Ziomek.

dr Kamil Jacek Gruszczyński – „Ocena i modyfikacje endogennych czynników przeciwbiegunkowych w jelitach indyków” – pod kierunkiem dr hab. Marty Wójcik, prof. uczelni.

dr Paweł Klimiuk – „Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ekspresji topoizomerazy IIα i wybranych wskaźników proliferacji w rozlanych chłoniakach z dużych limfocytów B u psów” – pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Łopuszyńskiego, prof. uczelni.

dr Marcelina Anna Osińska – „Występowanie, charakterystyka molekularna i fenotypowa wielolekoopornych szczepów Escherichia coli izolowanych od zwierząt wolno żyjących” – pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Nowakiewicz.

dr Kinga Weronika Panasiuk-Flak – „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych w aspekcie weterynaryjno-sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik analitycznych” – pod kierunkiem dr hab. dr. n. prawnych Piotra Listosa, prof. uczelni.

dr Piotr Dzechciarz – „Możliwości modelowania cech pszczół i rodzin pszczelich przy pomocy plastrów o małej i standardowej szerokości komórek” – pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego, prof. uczelni.

dr Mateusz Ossowski – „Zastosowanie naturalnych sorbentów w hodowli świń jako metoda ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych” – pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Wlazło, prof. uczelni.

dr Sylwia Monika Barwicka – „Koncepcja przekształceń szaty roślinnej na przykładzie gminy Puchaczów, jako model wsi idealnej” – pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Mileckiej, prof. uczelni.

dr Kinga Borek – „Pozyskanie biogazu z frakcji płynnej ze stałego nawozu naturalnego – pod kierunkiem prof. dr hab. Wacława Romaniuka i promotora pomocniczego dr Renaty Myczko.

dr Jan Małecki – „Zastosowanie białek i syropów do otrzymywania batonów dla osób aktywnych fizycznie” – pod kierunkiem dr. hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni.

dr Iwona Niedźwiedź – „Wykorzystanie zimnej plazmy w konserwacji win czerwonych” – pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Polak-Bereckiej.

dr Karolina Nowosad – „Wpływ elektroporacji na akumulację jonów żelaza w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae” – pod kierunkiem dr hab. Moniki Sujki, prof. uczelni.


Wręczone zostały również dyplomy dla nowych doktorów habilitowanych:

dr hab. Grażyna Maria Kowalska

dr hab. n. wet. Michał Rafał Gondek

dr hab. Monika Katarzyna Greguła – Kania

dr hab. Anna Zofia Teter


Natomiast nowo mianowani profesorowie uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami:

Prof. dr hab. Jacek Julian Pranagal

Prof. dr hab. Andrzej Adam Sałata

Prof. dr hab. Dominik Tomasz Szwajgier

Prof. dr hab. Mariusz Szymanek


Uroczystość swoją obecnością uświetnił Chór Akademicki, natomiast zamknął ją występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”.

******

Profesor Sabina Chebotar wcześniej tego dnia, w obecności rektora prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni, dokonała wpisu do pamiątkowej księgi profesorów honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zdjęcia: Damian Bartnik, Maciej Niedziółka/  DRiP
Galeria
Zobacz

Informacja w mediach:

lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 28.06.2023 r.
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 28.06.2023 r.
Zobacz
dziennikwschodni.pl z dn. 28.06.2023 r.
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 30.06.2023 r.
Zobacz