Miło nam poinformować, że 1 września 2021 r. kadencję rozpoczynają nowo wybrane władze dziekańskie. Mianowania władz dziekańskich dokonał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w oparciu o procedurę opiniowania kandydatów.

Wybory dotyczyły Wydziałów: Biologii Środowiskowej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Wydziałami kierować będą:

Wydział Biologii Środowiskowej

Dziekan — prof. dr hab. Tomasz Mieczan
Prodziekan — prof. dr hab. Bożena Denisow

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziekan — prof. dr hab. Brygida Ślaska
Prodziekani — prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, prof. dr hab. Bożena Kiczorowska

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziekan — prof. dr hab. Waldemar Gustaw
Prodziekani — dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni,  dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziekan — dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
Prodziekan — dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

 

Na Wydziałach Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej oraz Inżynierii Produkcji Kolegia Dziekańskie pozostają bez zmian.

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekan — prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Prodziekani —dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni, dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekan — prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prodziekani — dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni, dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekan — dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni
Prodziekani — prof. dr hab. Marta Kankofer, dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni

W imieniu Społeczności Akademickiej wszystkim Władzom Dziekańskim życzymy samych sukcesów w nadchodzących latach, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz dobrej współpracy.