Miło nam poinformować, że wśród kandydatów nominowanych przez Kurier Lubelski do tytułu Osobowość Roku 2021 są pracownicy naukowi naszej Uczelni z Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Sławomir Kocira oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski.

Kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2020 można nominować w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, Samorządność i społeczność lokalna.
Celem akcji jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Docenić osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.
 
Zachęcamy do głosowania, pierwszy etap plebiscytu do 26 maja 2021 roku.