Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Miasto Lublin, w ramach którego można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także edukację prawną (również dla Uchodźców z Ukrainy), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na internetowej podstronie projektowej – podstrona dostępna w 3 wersjach językowych polskim, ukraińskim i angielskim. Znajdą tam Państwo:

  • plakat i informator prezentujący dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych,
  • kalendarz na rok 2022 zawierający dane do rejestracji, wykaz punktów nieodpłatnej pomocy, najważniejsze daty (np. termin złożenia wniosku o 500+, deklaracji PIT itp.),
  • wydawany co kwartał e-biuletyn z zakresu prawa pracy,
  • artykuły tematyczne z różnych dziedzin prawa.

Dodatkowo z myślą o Uchodźcach z Ukrainy zostały przygotowane:

  • aktualizowany na bieżąco moduł z informacjami prawnymi (w języku ukraińskim i języku polskim) – informacje przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach (dostępny TUTAJ)
  • informator dotyczący systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji – zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce specjalizujących się w prawie cudzoziemców, informacje dotyczące miejsc udzielania nieodpłatnej pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ)
  • 10 e-plansz dotyczących systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji (wersja ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ)
  • animowany, edukacyjny spot dotyczący zasad korzystania i zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji lektor w języku polskim + napisy w języku ukraińskim dostępny TUTAJ)

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

– profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na podstronie projektowej.