Nawiązanie współpracy pomiędzy UP w Lublinie a Universitat Politècnica de Catalunya

W dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosza Sołowieja prof. uczelni a Universitat Politècnica de Catalunya, rerezentowanym przez Rektora, Prof. Francesc Torres Torres.

Współpraca pomiędzy uczelniami będzie obejmowała:

1) prowadzenie wspólnych badań naukowych,

2) realizację wspólnych projektów badawczych,

3) organizowanie wspólnych konferencji, spotkań naukowych i konsultacji naukowych,

4) wymianę studentów i kadry dydaktycznej,

5) ustalanie programu praktyk (wymiany studentów).

 

Ze strony UP w Lublinie osobą odpowiedzialną za współpracę jest prof. Krzysztof Jóźwiakowski – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji

Ze strony UPC w Barcelonie osobą odpowiedzialną za współpracę jest prof. Joan Garcia z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wspólnie z Universitat Politècnica de Catalunya i innymi jednostkami naukowymi z Polski i zagranicy organizuje 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, która odbędzie się w formie online w dniach 30 czerwca do 1 lipca 2021 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Link do strony konferencji podano poniżej:
https://coee.urk.edu.pl/