NAWA wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami – otwarto nabór wniosków

Konkurs CANALETTO ma na celu wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania w polsko-włoskim partnerstwie. Do składania wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską Canaletto 2024 NAWA zaprasza wraz z włoskim partnerem MAECI – Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

 

Wspólne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Tegoroczny nabór wniosków otwarty jest wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

  • Rolnictwo i żywność
  • Zrównoważone środowisko
  • Zdrowie i nauki o życiu
  • Nanonauki i zaawansowane materiały
  • Astrofizyka (obserwacja Wszechświata z naziemnego detektora GW: wpływ szumów środowiskowych, elektronika o niskim poziomie szumów, optyka o wysokiej precyzji)

 

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka zagraniczna do instytucji partnerskiej, z którą NAWA prowadzi dany konkurs. Ostateczna lista beneficjentów jest ustalana po uzgodnieniach dokonanych przez obydwie instytucje partnerskie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na mobilność zespołów badawczych.

 

Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

 

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2024 roku

 

Szczegóły naboru dostępne są TUTAJ Wspólne projekty badawcze FAQ

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().