Do 23 maja 2022 r. można aplikować o udział w programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.

Całkowita alokacja na nabór wynosi  20 000 000,00 zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty, jak również niewykorzystania całej alokacji. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie trwał on 48 miesięcy, może wynieść nawet 3 103 600,00 zł. Podkreślić jednak należy, iż Agencja finansuje 80% kosztów Projektu. Pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy tj. instytucji składającej wniosek.

Wnioski w programie przyjmowane są od 23 lutego 2022 do 23 maja 2022 roku, wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/profesura-nawa-prestizowy-grant-na-badania-wybitnych-naukowcow-w-polsce

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwińczuk
e-mail: , tel.: 081 445 65 99