Nasi naukowcy nominowani do nagrody głównej w XI edycji konkursu “Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki 2024”

Naukowcy z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we współpracy z pracownikami Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa otrzymali nominację do nagrody głównej w XI konkursie “Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

logo eureka dgp
Przyznana nominacja w tegorocznym konkursie dotyczy wynalazku pt. “Sposób otrzymywania kompozycji do leczenie lub profilaktyki chorób kończyn manifestujących się objawami kulawizny w szczególności u bydła oraz kompozycja do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn manifestujących się objawami kulawizny w szczególności u bydła.”

Tym samym wynalazek znalazł się w gronie 20 najlepszych krajowych rozwiązań nominowanych do nagrody głównej w konkursie.

ZESPÓŁ AUTORSKI:

  • prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel – kierownik katedry,
  • dr hab. Marta Dec prof. uczelni,
  • dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni,
  • dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni
  • dr hab. Andrzej Puchalski prof. uczelni,
  • dr Anna Nowaczek
  • dr Ewelina Pyzik
  • dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni,
  • mgr Sebastian Balant doktorant.

zdjęcie zespołu autorkiego przy logo UP w LublinieOpiekunem nominowanego rozwiązania od strony ochrony własności intelektualnej jest Centrum Transferu Technologii (na zdjęciu dyrektor CTT – mgr inż. Iwona Niezgoda). Uzyskanie ochrony patentowej odbyło się przy udziale mgr Magdaleny Tarały – Rzecznika Patentowego UP w Lublinie.

Informacja o wynalazku dostępna jest pod pod tym linkiem

W ramach nominacji w dniu 15.03.2024 r. opublikowany został artykuł na stronie Dziennik.pl oraz w wydaniu papierowym Dziennika Gazeta Prawna.

Artykuł na stronie Dziennika Gazeta Prawna.

fot. Alicja Jaroszewska