Niezmiernie miło nam poinformować, że zespół badawczy pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Kozłowicz, prof. uczelni (Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji) w składzie: dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. uczelni (Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, WIP) dr hab. inż. Monika Sujka, prof. uczelni, dr hab. Urszula Pankiewicz, prof. uczelni (Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Nauk o Żywości i Biotechnologii), prof. dr hab. Bożena Gładyszewska (Katedra Biofizyki, Wydział Biologii Środowiskowej) oraz prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski (Politechnika Lubelska) realizuje kolejny etap projektu międzynarodowego obejmującego przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w produkcji lodów „Sustainable Ice Cream Challenge” dla Unilever Innovation Centre Wageningen B.V.

Projekt obecnie jest współtworzony w partnerstwie z 7 innymi Uniwersytetami z Chin, Japonii, Niemiec, Szwecji, Grecji, Turcji i Kolumbii oraz konsultowany przez I-Know-Who (Szwecja).

Projekt jest wyzwaniem, którego rozwiązanie ma przyczynić się do globalnego zrównoważonego rozwoju.