Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew z Katedry Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego, dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu oraz dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego opowiadają o zaletach hodowlanych owiec: uhruskiej, świniarki i wrzosówki, a także kozie sandomierskiej –  wiodących rasach na terenie Lubelszczyzny. 

TVP3 LUBLIN "Agro wieści" z dn. 13.11.2021 r. (czas od 12:13)
Zobacz