Niezmiernie miło nam poinformować, że troje naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało powołanych do reprezentowania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Radach Naukowych Państwowych Instytutów Badawczych.

Prof. dr hab. Joanna Barłowska (Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) została powołana do Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) otrzymał powołanie do Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak (kierownik Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) została powołana do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!