W poniedziałkowym wydaniu „Gazety Wyborczej” (25.10.2021) ukazał się dodatek pt. „Nauka dla ochrony bioróżnorodnści”, w którym można przeczytać o badaniach prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które wspierają bioróżnorodność oraz ochronę zasobów genetycznych:

Nauka dla ochrony bioróżnorodnści — rozmowa z JM Rektorem prof. dr. hab. Krzysztofem Kowalczykiem
Zobacz
"Ochrona zasobów genetycznych roślin" — dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Wydział Agrobioinżynierii
Zobacz
"Kolekcja nasion roślin użytkowych" — dr Aneta Kramek, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii
Zobacz
"Pszenica odporna na suszę" — dr Michał Nowak, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii
Zobacz
"Ocalić zagrożone gatunki roślin" — dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni, Zakład Hydrobotaniki, Wydział Biologii Środowiskowej
Zobacz
"Odtworzyć rasy wymierające" — prof. dr hab. Marek Babicz (Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń), prof. dr hab. Andrzej Junkuszew (Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im. Prof. T. Efnera) i dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni (Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła), Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zobacz

Całość w „Gazecie Wyborczej”, wydanie papierowe, 25.10.2021 r.