Nasi studenci laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

26 kwietnia 2024 r. podczas posiedzenia Senatu Uczelni siedmiu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odebrało dyplomy gratulacyjne z rąk JM rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni z okazji otrzymania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe.

Laureatami tego prestiżowego stypendium zostali:
Dominika Osmęcka – weterynaria, V rok
Krzysztof Skalski – weterynaria, IV rok
Gabriela Gutowska – dietetyka, studia II stopnia, II rok
Klaudia Kaliszyk – behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia, I rok
Kamila Stokłosińska – behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia, II rok
Dominika Kopiec – ochrona środowiska, studia II stopnia, II rok
Sebastian Jaguszewski – bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia, III rok

Rektor gratuluje studentom Rektor gratuluje studentom Kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów mgr inż. Anna Woźniak otrzymała podziękowania za koordynowanie procesu składania wniosków o stypendium. Podziękowania otrzymali także opiekunowie studentów: dr hab. Małgorzata Kostecka, dr inż. Justyna Wojtaś, prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, mgr inż. Katarzyna Karpińska, dr hab. Joanna Wessely-Szponder oraz prof. dr hab. Marek Babicz.

Serdecznie gratulujemy studentom oraz ich opiekunom!

Zdjęcia: mgr Oliwia Gut & mgr Damian Bartnik /DRiP
 
Galeria
Zobacz