29 czerwca 2021 r. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk wręczyli nagrody projakościowe dla najlepszych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Nagroda Projakościowa przyznawana jest w oparciu o listy rankingowe przygotowane przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

JM Rektor podkreślił, że nagroda jest wyrazem uznania za pracę i pomysły naukowców, a żadne słowa w pełni nie oddadzą wdzięczności za zaangażowanie i wkład w rozwój nauki oraz uczelni. Nagrodzeni naukowcy to liderzy, których działania są bardzo cenne dla ewaluacji i rozwoju Uniwersytetu.

Nagrodzeni na poszczególnych Wydziałach to:

Wydział Agrobioinżynierii: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski, prof. dr hab. Barbara Sawicka, prof. dr hab. Halina Smal, dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni, dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni, dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczeni, dr hab. Jacek Pranagal, prof. uczelni, dr Grażyna Kowalska, dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: prof. dr hab. Łukasz Adaszek, prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, dr hab. Roman Dąbrowski, prof. uczelni, dr hab. Sebastian Gnat, prof. uczelni, dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni, dr hab. Piotr Listos, prof. uczelni, dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, prof. uczelni.

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. dr hab. Anna Czech, prof. dr hab. Mateusz Florek, prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, prof. dr hab. Iwona Janczarek, prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, prof. dr hab. Katarzyna Ognik, dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni, dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni, dr Anna Stępniowska.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, prof. dr hab. Dariusz Dziki, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. dr hab. Sławomir Kocira, prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz, dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni, dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. uczelni, dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, prof. uczelni, dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni, dr inż. Maciej Combrzyński, mgr inż. Patrycja Pochwatka.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Urszula Pankiewicz, dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dr hab. inż. Dominik Szwajgier, prof. uczelni, dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni, dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni

Wydział Biologii Środowiskowej: dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni, dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA