Nagroda

Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk

dla pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii

Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w 2022 roku przyznał prof. dr hab. Katarzynie Ognik, dr hab. Magdalenie Krauze, prof. uczelni, dr Annie Stępniowskiej oraz dr Ewelinie Cholewińskiej z Katedry Biochemii i Toksykologii, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki nagrodę zespołową za wybitne osiągnięcie naukowe „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych” o dużym potencjale wdrożeniowym z zakresu dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo.

Wśród laureatów przyznanej nagrody znaleźli się również prof. dr hab. Dariusz Mikulski, dr hab. Paweł Konieczka i dr Bartłomiej Tykałowski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz i prof. dr hab. Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

 

Serdecznie gratulujemy!