27 września 2021 r. w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej odbyło uroczyste nadanie imienia prof. dr hab. dr h.c. multi Janusza Hamana auli wykładowej Wydziału Inżynierii Produkcji. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji.

Galeria zdjęć
Zobacz

W wydarzeniu udział wzięli JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Dariusz Andrejko wraz z Prodziekanami: dr hab. Moniką Stomą, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzejem Mazurem, prof. uczelni, a także Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, pracownicy Wydziału oraz rodzina i przyjaciele Profesora Hamana.

Witając zgromadzonych gości Dziekan Wydziału podkreślił, że prof. dr hab. dr h.c. multi Janusz Haman był dla wielu mistrzem, przyjacielem i mentorem.

Biorąc pod uwagę szczególne dokonania pana prof. Janusza Hamana Kolegium Wydziału Inżynierii Produkcji skierowało do przewodniczącego senatu JM Rektora wniosek z prośbą o nadanie auli WIP imienia dr hab. dr h.c. multi Janusza Hamana.

Zwracając się do gości JM Rektor powiedział:

(…) dzień dzisiejszy jest dniem wyjątkowym, takie dni wyjątkowe zdarzają się wtedy kiedy honorujemy osoby zasłużone dla nauki, zasłużone dla organizacji nauki, dla kształcenia kadr. To są na pewno tytuły doktora honoris causa. Takich osób mamy wiele. Ale są również osoby wybitne, wyrastające ponad przeciętność, osoby niesamowite w kreowaniu nauki i jej rozwoju. Taką osobą jest na pewno prof. Janusz Haman.

Nadanie najpiękniejszej auli imienia prof. Hamana to nie tylko historia, to nie tylko wyraz wdzięczności dla tego wspaniałego, wielkiego człowieka, ale to również przesłanie na przyszłość. Pamiętajmy w jakich warunkach prof. Haman rozpoczynał pracę. Wtedy Polska stała przed poważnym dylematem: jak wyżywić naród? Rozwój technik i mechanizacji rolnictwa był niezwykle ważny, to dzięki tamtym ludziom dokonał się tak znaczny postęp, że Polska po wojnie była w stanie wyżywić populację i dynamicznie się rozwijać.  To wyzwanie prof. Hamana wydaje się być ciągle aktualne. Stoimy ciągle przed nowymi wyzwaniami. Musimy projektować maszyny rolnicze tak, by wykorzystywały sztuczną inteligencję  i to przesłanie wynika z tego co czynił prof. Haman. Zawsze był o krok do przodu, kreował wizję dla przyszłości.

Prof. dr hab. dr h.c. multi. Rudolf Michałek, przyjaciel prof. Hamana wspominał:

Pierwszy raz zetknąłem się z prof. Hamanem w roku 1965, skierował mnie tu do Lublina mój szef żebym zobaczył dzieło prof. Hamana w postaci zbudowanego obiektu, wtedy najpiękniejszego w Polsce. To miał być wzór dla innych, i faktycznie stał się wzorem (…)

Losy nasze połączyły się na całe życie. Pamiętam rok 1990, wtedy wasz uniwersytet (ówczesna Akademia Rolnicza – przyp. red. ) nadał prof. Hamanowi zaszczytny tytuł doctora honoris causa. Był to pierwszy przypadek w Polsce, gdzie przedstawiciel mechanizacji rolnictwa uzyskał doktorat honorowy.

W ostatnim udzielonym wywiadzie prof. Haman na pytanie co przekazałby następnym pokoleniom stwierdził:  “każdą rzecz można zrobić lepiej lub gorzej. Żeby uświetnić Polskę róbmy to wszyscy lepiej”.

W uroczystości uczestniczyli syn i synowa prof. Moniki Haman. W swoim przemówieniu wspominała prof. Hamana jako nie tylko jako wybitnego naukowca, ale przede wszystkim jako wspaniałego człowieka i osobę bardzo życzliwą.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA