Nabór wolontariuszy do pracy w projekcie: „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie: „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z ochroną bioróżnorodności biologicznej oraz mikrorozmnażaniem roślin ZAPRASZAMY.


Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:
a)    W Instytucie Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod opieką dr hab. Barbary Marcinek i dr inż. Marzeny Parzymies:
– przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin
– pasażowanie roślin
– przygotowanie materiału roślinnego do inicjacji kultur
– prowadzenie obserwacji i pomiarów materiału roślinnego
– ogólne prace laboratoryjne
Prace prowadzone będą w Laboratorium Kultur Tkankowych, CIW, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


b) W Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów, Wydział Biologii Środowiskowej, pod opieką dr hab. Magdaleny Pogorzelec:
– pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody),
Prace prowadzone będą w laboratorium Katedry, ul. Dobrzańskiego 37, Lublin oraz w terenie, głównie w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym.
 

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, pod opieką dr Barbary Banach-Albińskiej:
– pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne.
Prace prowadzone będą w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, ul. Akademicka 15, w CIW ul. Głęboka 28 oraz w terenie, w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym.
Dodatkowe informacje dostępne są u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach.


Czas trwania wolontariatu: minimum 6 m-cy.

Oferujemy:

– umowa wolontariatu
– przeszkolenie i przygotowanie do pracy
– zdobycie doświadczenia i praktyki
– uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków
– przyjazną i życzliwą atmosferę
– możliwość rozwoju i samorealizacji
– dogodne godziny pracy

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:
– chęć pracy i zdobywania nowego doświadczenia
– sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków
– statut studenta UP Lublin przynajmniej na kolejne 6 m-cy
– umiejętność pracy w zespole
Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w prowadzonych pracach.

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– legitymacja UP Lublin
 

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: , tytułem Wolontariat, w terminie do 1 marca 2021 r.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: dr inż. Marzena Parzymies, lub osobami podanymi przy poszczególnych zadaniach.


Do pobrania:
– formularz
– RODO