Nabór wniosków w programie Profesura NAWA (przyjazdy wybitnych naukowców) 

Do dnia 23 maja 2022 r. można aplikować o udział w programie Profesura NAWA,  oferującym polskim uczelniom długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego.  

 

Celem Programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Wizytujący naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie aplikować o prestiżowe granty badawcze.  

 

W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich Grupy Projektowej. 

 

Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Opcjonalnym elementem wniosku jest Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

Wnioskodawcą w konkursie jest Uczelnia. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków, ale wizytujący naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze.

 

Termin naboru aplikacji upływa 23 maja 2022r. o godz. 15:00.  

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NAWA 

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().