Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do składania wniosków w nowej edycji konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. „Polskie Powroty”. Założeniem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej: młody naukowiec (ścieżka Junior scientist) oraz doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
  • w ramach pracy naukowej za granicą zdobyła doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub projektem badawczym (dla ścieżki Experienced scientist)

W programie finansowane są:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca
  • wynagrodzenie grupy projektowej
  • wynagrodzenie osoby zapraszającej
  • przesiedlenie powracającego naukowca
  • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków potrwa do 25 lipca 2022 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie NAWA.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().