Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu INFOSTRATEG.

Całkowity budżet konkursu to 190 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

  • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje na stronie NCBR dot. konkursu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Paweł Litwińczuk
e-mail:
tel. 81-445-65-99